Rovögerns väg- och vattenföreningar

Välkommen till Rovögerns gemensamma hemsida för väg- och vattenföreningarna.

Allmänt som gäller båda föreningarna just nu är bredbandsutbyggnaden.
Läs mer om aktuell information på denna sida:

Nedan finns samlad information till fritidshusägare från VAKIN.
Läs mer i nedanstående dokument:
https://vakin.se/download/18.1f81e37016262b6a749847f/1522748671452/Information%20till%20fritidsboende.pdf

För mer information från respektive förening välj någon av länkarna här nedan.

Vattenföreningen Rovågern

http://vatten.rovogern.comAktuellt

2018-06-10

Föreningens årsmöte kommer att hållas 
söndagen den 1 Juli kl 18.00 på Restaurang Kvarkenfisk.

Välkomna!

Bo Berglund 
Ordförande

2017-11-19

INFORMATION TILL SAMTLIGA MARKÄGARE OCH TOMTÄGARE LÄNGS ROVÅGERNSVÄGEN
Styrelsen för Rovågerns Vattenförening fattade vid sitt möte den 19/11 2017 ett beslut om att inte bevilja några ytterligare medlemskap i vår förening. Detta beror på att vi inte kan leverera vatten i den utsträckning vi vill och anser att medlemmarna kan kräva. 

Vi undersöker möjligheterna om att i framtiden kunna bevilja eventuellt ytterligare medlemmar men för dagen så är det stopp.
Bo Berglund 
Ordförande
 

Rovögerns Vägsamfällighet

http://vag.rovogern.comAktuellt

2018-11-22

Rovsundet - Nu finns samtliga bygghandlingar från Sweco och Trafikverket tillgängliga. Tider separat uppdatering
Läs mer här.
I överenskommelse med Umeå kommun Miljö och hälsoskydd har färdigställande datum flyttas fram till 2018-08-01

2018-11-16

Nu har lantmäterimyndigheten avslutat förrättning och ersättning för ianspråktaget utrymme är fastställt. Fullständig information från lantmäterimyndigheten och hur ersättningsberättigade ska få utbetalt fastställd ersättning hittar du under ”Projekt” efter att du loggat in.

2017-11-26

Riksnets erbjudande till Rovögersboende!

100/100 Mbit/s
3 fria månader – Ingen startavgift - Ingen bindningstid eller uppsägningstid

Därefter 59kr/mån


Läs mer i PDF som finns här.