Rovögerns väg- och vattenföreningar

Välkommen till Rovögerns gemensamma hemsida för väg- och vattenföreningarna.

Nedan finns samlad information till fritidshusägare från VAKIN.
Läs mer i nedanstående dokument:
https://vakin.se/download/18.1f81e37016262b6a749847f/1522748671452/Information%20till%20fritidsboende.pdf

För mer information från respektive förening välj någon av länkarna här nedan.

Vattenföreningen Rovågern

http://vatten.rovogern.comAktuellt

2017-11-19

INFORMATION TILL SAMTLIGA MARKÄGARE OCH TOMTÄGARE LÄNGS ROVÅGERNSVÄGEN
Styrelsen för Rovågerns Vattenförening fattade vid sitt möte den 19/11 2017 ett beslut om att inte bevilja några ytterligare medlemskap i vår förening. Detta beror på att vi inte kan leverera vatten i den utsträckning vi vill och anser att medlemmarna kan kräva. 

Vi undersöker möjligheterna om att i framtiden kunna bevilja eventuellt ytterligare medlemmar men för dagen så är det stopp.
Bo Berglund 
Ordförande
 

Rovögerns Vägsamfällighet

http://vag.rovogern.comAktuellt

2019-10-02

Omprövning av andelstalsbeslut berörande Täfteå GA:6 
Ansökan om ovanstående förrättning har återkallats av sökande Björn Ludvigsson, Ulrika Lindgren, Melker Fransberg, Tomas Eklund, Thomas Fredriksson och Ingela Fredriksson som även ska betala lantmätarens förrättningskostnader med lika andel. Stubblager
Bortforsling av stubbar och återställning av mark har upphandlats och planerats till oktober/november 2019. 


Besiktning bro Rovsundet 
Besiktning har genomförts under september månad. Garantitiden för entreprenaden gäller t.o.m. 2024-09-12 för entreprenörens arbetsprestation och t.o.m 2021-09-12 för material och varor. Besiktningsanmärkningar åtgärdas till våren. 


Umeå Energi arbeten 
Markupplåtelse avtal med ersättning till vägsamfälligheten har tecknats med Umeå Energi för nedgrävning av kvarstående luftledningar. Arbetena kommer i huvudsak att ske i västra yttre släntkanten.

2018-12-16

Överklagan
Förrättningen daterad 2018-11-16 angående ersättning för intrång har enligt Förrättningslantmätare Erik Stark, Lantmäterimyndigheten Umeå Kommun överklagats av:
1. Christopher Holmberg / Cecilia Bergstén, Täfteå
2. Sören Nilsson, Rentjärn (se protokoll från årsstämma 20180728)
3. Ingegärd Nyström, Svartviken
3. Gunnar Jonsson, Täfteå 

Överklagan har vidarebefordrat till Umeå Tingsrätt, Mark och Miljö Domstolen med en handläggningstid upp till 2 år
Detta innebär att utbetalning för intrång inte kan ske.

Med vänlig hälsning!
Rovögerns Vägsamfällighet

2018-11-16

Intrångsersättning
Nu har lantmäterimyndigheten avslutat förrättning och ersättning för ianspråktaget utrymme är fastställt. Fullständig information från lantmäterimyndigheten och hur ersättningsberättigade ska få utbetalt fastställd ersättning hittar du under ”Projekt” efter att du loggat in.

2017-11-26

Riksnets erbjudande till Rovögersboende!
100/100 Mbit/s
3 fria månader – Ingen startavgift - Ingen bindningstid eller uppsägningstid

Därefter 59kr/mån

Läs mer i PDF som finns här.