Rovögerns väg- och vattenföreningar

Välkommen till Rovögerns gemensamma hemsida för väg- och vattenföreningarna.

Allmänt som gäller båda föreningarna just nu är bredbandsutbyggnaden.
Läs mer om aktuell information på denna sida:

Nedan finns samlad information till fritidshusägare från VAKIN.
Läs mer i nedanstående dokument:
https://vakin.se/download/18.1f81e37016262b6a749847f/1522748671452/Information%20till%20fritidsboende.pdf

För mer information från respektive förening välj någon av länkarna här nedan.

Vattenföreningen Rovågern

http://vatten.rovogern.comAktuellt

2019-07-02

Föreningens årsmöte kommer att hållas 
söndagen den 21 Juli kl 15.00 på Restaurang Kvarkenfisk.

Välkomna!

Bo Berglund 
Ordförande

2017-11-19

INFORMATION TILL SAMTLIGA MARKÄGARE OCH TOMTÄGARE LÄNGS ROVÅGERNSVÄGEN
Styrelsen för Rovågerns Vattenförening fattade vid sitt möte den 19/11 2017 ett beslut om att inte bevilja några ytterligare medlemskap i vår förening. Detta beror på att vi inte kan leverera vatten i den utsträckning vi vill och anser att medlemmarna kan kräva. 

Vi undersöker möjligheterna om att i framtiden kunna bevilja eventuellt ytterligare medlemmar men för dagen så är det stopp.
Bo Berglund 
Ordförande
 

Rovögerns Vägsamfällighet

http://vag.rovogern.comAktuellt

2019-07-11

Inbjudan till årsstämman som hålls 
Lördagen den 3/8 kl 15.30 på Kvarkenfisk.
Läs mer på denna sida:

Välkomna!

Olof Degerfeldt
Ordförande

2019-04-11

Skadegörelse & sabotage.

Läs mer här.

2018-12-16

Överklagan

Förrättningen daterad 2018-11-16 angående ersättning för intrång har enligt Förrättningslantmätare Erik Stark, Lantmäterimyndigheten Umeå Kommun överklagats av:
1. Christopher Holmberg / Cecilia Bergstén, Täfteå
2. Sören Nilsson, Rentjärn (se protokoll från årsstämma 20180728)
3. Ingegärd Nyström, Svartviken
3. Gunnar Jonsson, Täfteå 

Överklagan har vidarebefordrat till Umeå Tingsrätt, Mark och Miljö Domstolen med en handläggningstid upp till 2 år
Detta innebär att utbetalning för intrång inte kan ske.

Med vänlig hälsning!
Rovögerns Vägsamfällighet

2018-11-22

Rovsundet - Nu finns samtliga bygghandlingar från Sweco och Trafikverket tillgängliga.
Läs mer här.

2018-11-16

Nu har lantmäterimyndigheten avslutat förrättning och ersättning för ianspråktaget utrymme är fastställt. Fullständig information från lantmäterimyndigheten och hur ersättningsberättigade ska få utbetalt fastställd ersättning hittar du under ”Projekt” efter att du loggat in.

2017-11-26

Riksnets erbjudande till Rovögersboende!

100/100 Mbit/s
3 fria månader – Ingen startavgift - Ingen bindningstid eller uppsägningstid

Därefter 59kr/mån


Läs mer i PDF som finns här.