Rovögerns väg- och vattenföreningar

Välkommen till Rovögerns gemensamma hemsida för väg- och vattenföreningarna.

Nedan finns samlad information till fritidshusägare från VAKIN.

https://vakin.se/download/18.1f81e37016262b6a749847f/1522748671452/Information%20till%20fritidsboende.pdf

Nyhet - sortering av matavfall 2020

Från och med 1 mars 2020 ska alla hushåll i Umeå Kommun sortera ut sitt matavfall. Det innebär att även fritidshus kommer att få bruna tunnor till de gemensamma hämtplatserna. Om ni har en bom eller liknande till vägen så behöver ni se till att denna står öppen från och med vecka 15. Dessutom behöver varje hushåll/fritidshus påshållare och papperspåsar. För att underlätta för fritidshusen kommer Vakin att dela ut dessa i större fritidshusområden vid en bestämd tid och plats. Information kommer att läggas ut på vår hemsida: vakin.se/matavfall2020

Påsar kommer också att finnas att hämta på alla våra återvinningscentraler och på utvalda livsmedelsbutiker och servicepunkter som finns presenterade på vakin.se/matavfall2020

Folkfest - Umeå Triathlon, 2 juli 2022, kl.11.00.

Simning – Nydala
Cykel – Rovögern
Löpning - Nydala

Det finns två vändpunkter, ute i Rovögern för långa banan och tidigt in på vägen för den korta banan.

Tävlingsledningen uppmanar alla som tävlar att följa trafikregler och inte hindra trafik på något vis.

2 flaggvakter utplaceras vi vändpunkterna och 3 st ute vid Täfteåvägen, bl.a. för att göra bilister uppmärksamma cykeltävlingen.

För mer information från respektive förening välj någon av länkarna här nedan.

https://vatten.rovogern.com

Vattenföreningen Rovågern

Aktuellt

2017-11-19

INFORMATION TILL SAMTLIGA MARKÄGARE OCH TOMTÄGARE LÄNGS ROVÅGERNSVÄGEN

Styrelsen för Rovågerns Vattenförening fattade vid sitt möte den 19/11 2017 ett beslut om att inte bevilja några ytterligare medlemskap i vår förening. Detta beror på att vi inte kan leverera vatten i den utsträckning vi vill och anser att medlemmarna kan kräva.

Vi undersöker möjligheterna om att i framtiden kunna bevilja eventuellt ytterligare medlemmar men för dagen så är det stopp.

Styrelsen

http://vag.rovogern.com

Rovögerns Vägsamfällighet

Aktuellt

2022-05-02

Årsstämma 2022

Hålls den 30 Juli kl 15.00, Kvarkenfisk

2022-04-11

För info from tisdag 12/4 tom fredag 13/5 är Rovögersvägen nedsatt (vår förfallet) för tung trafik.

(med undantag för utryckningsfordon, sopbil, slambil)

Om en väg har nedsatt bärighet anges det med vägmärken om begränsat axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller begränsad bruttovikt. Om sådana vägmärken är uppsatta får transporten inte utföras på den vägsträckan, även om det finns en giltig transportdispens.

2022-02-08

Intrångsersättning

Ärendet under handläggning av Umeå Tingsrätt Mark & Miljödomstolen stoppar utbetalningarna.

Tyvärr, måste vi skjuta på den efterlängtade utbetalning av intrångsersättning beslutat av Lantmäterimyndigheten Umeå Kommun 2018-11-16, efter samtal med Umeå Tingsrätt Mark & Miljödomstolen och Umeå kommun Lantmäterimyndigheten. Överinstanserna har prövat vissa frågor men ersättningsfrågan är kvar hos MMD. Vi kan helt enkelt inte betala ut några ersättningar eftersom det är inte klart hur stora andelar alla skall ha.

Läs mer här