Rovögerns väg- och vattenföreningar

Välkommen till Rovögerns gemensamma hemsida för väg- och vattenföreningarna.

Nedan finns samlad information till fritidshusägare från VAKIN.

https://vakin.se/download/18.1f81e37016262b6a749847f/1522748671452/Information%20till%20fritidsboende.pdf

Nyhet - sortering av matavfall 2020

Från och med 1 mars 2020 ska alla hushåll i Umeå Kommun sortera ut sitt matavfall. Det innebär att även fritidshus kommer att få bruna tunnor till de gemensamma hämtplatserna. Om ni har en bom eller liknande till vägen så behöver ni se till att denna står öppen från och med vecka 15. Dessutom behöver varje hushåll/fritidshus påshållare och papperspåsar. För att underlätta för fritidshusen kommer Vakin att dela ut dessa i större fritidshusområden vid en bestämd tid och plats. Information kommer att läggas ut på vår hemsida: vakin.se/matavfall2020

Påsar kommer också att finnas att hämta på alla våra återvinningscentraler och på utvalda livsmedelsbutiker och servicepunkter som finns presenterade på vakin.se/matavfall2020

För mer information från respektive förening välj någon av länkarna här nedan.

https://vatten.rovogern.com

Aktuellt

2022-10-14

Årsstämma 2022

Föreningen kallar er till årsstämma på Kvarkenfisk,
Söndagen den 20/11 kl 15.00.

Alla dokument finns här.

Välkomna!

2017-11-19

INFORMATION TILL SAMTLIGA MARKÄGARE OCH TOMTÄGARE LÄNGS ROVÅGERNSVÄGEN

Styrelsen för Rovågerns Vattenförening fattade vid sitt möte den 19/11 2017 ett beslut om att inte bevilja några ytterligare medlemskap i vår förening. Detta beror på att vi inte kan leverera vatten i den utsträckning vi vill och anser att medlemmarna kan kräva.

Vi undersöker möjligheterna om att i framtiden kunna bevilja eventuellt ytterligare medlemmar men för dagen så är det stopp.

Styrelsen

http://vag.rovogern.com

Aktuellt

2022-11-07

Ränta på intrångsersättning

Under augusti/september månad 2022 betalade vägsamfällighet ut intrångsersättning. Fortfarande efter flera påminnelser så saknas återkoppling från 5 personer som är berättigad till ersättning.

Emellertid så kommer vi till övriga att betala ut ränta på ersättningsbeloppet från att Umeå kommun Lantmäterimyndighets beslutet vunnit laga kraft, dvs 14 dec 2018.

Kostnad för anläggningsförrättning
(Ref. till Lantmäterimyndighetens brev 2022-10-18)

Lantmäterimyndigheten har efter att dom i Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt vunnit lagakraft 2022-07-11 sammanställt och fakturerat kostnader för anläggningsförrättning enligt beslut 2012-01-05.

Förrättningen och dess avslut har dragit ut på tiden (12 år), bl.a. på grund av ett flertal olika överklagande av anläggningsförrättning och har påverkat kostnaden.

Enligt Lantmäterimyndigheten ska Vägsamfällighet fördela fakturan enligt delägarnas andelstal. Detta kommer att ske under november månad.

2022-08-24

Intrångsersättning

Umeå Tingsrätt Mark- och miljödomstolen, mål nr: F 3276-18, meddelande dom 2022-06-20, har vunnit lagakraft 2022-07-11.

Intrångsersättning skickad till de som lämnat in kontonummer (saknas 5 efter flera påminnelser).