Rovögerns väg- och vattenföreningar

Välkommen till Rovögerns gemensamma hemsida för väg- och vattenföreningarna.

Nedan finns samlad information till fritidshusägare från VAKIN.

För mer information från respektive förening välj någon av länkarna här nedan.

https://vatten.rovogern.com

Aktuellt

2024-01-08

Nu har det varit väldigt kallt en tid och det är lätt att vattnet fryser i stugorna och vi vill be er att åka ut och titta till era stugor lite extra så att allting är okej. Det är lätt att kylan trycker in i stugorna nu när temperaturen har gått upp till lite mer normala nivåer med frysta vattenmätare och vattenledningar som följd.

2017-11-19

INFORMATION TILL SAMTLIGA MARKÄGARE OCH TOMTÄGARE LÄNGS ROVÅGERNSVÄGEN

Styrelsen för Rovågerns Vattenförening fattade vid sitt möte den 19/11 2017 ett beslut om att inte bevilja några ytterligare medlemskap i vår förening. Detta beror på att vi inte kan leverera vatten i den utsträckning vi vill och anser att medlemmarna kan kräva. 

Vi undersöker möjligheterna om att i framtiden kunna bevilja eventuellt ytterligare medlemmar men för dagen så är det stopp.

Styrelsen

http://vag.rovogern.com

Aktuellt

2024-04-03

Vi i Rovögerns vägsamfällighet vill informera att vi har satt ner tonnaget efter Rovögersvägen inför vårförfallet from 8/4 tom 5/5.

Skyltar sitter tydligt vid infart på vägen och Trafikverket är meddelade.

//Styrelsen

Om en väg har nedsatt bärighet anges det med vägmärken om begränsat axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller begränsad bruttovikt. Om sådana vägmärken är uppsatta får transporten inte utföras på den vägsträckan, även om det finns en giltig transportdispens.

2023-03-09

Slutreglering av intrångsersättning

Länsstyrelse Norrbotten beslöt 2023-03-01 att ta emot det nedsatta beloppet om totalt 132 957,34 kr i enligt med Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet då gäldenären (Rovögerns Vägsamfällighet) är hindrad att verkställa betalning av intrångsersättning till borgenärer.

Detta innebär att Rovögerns Vägsamfällighet har uppfyllt samtliga förpliktelser gentemot namngiva borgenärer.

Läs mer här 

2023-02-27

5,8 miljoner kronor!

Samfällighetsföreningar har under lång tid inte ansetts vara beskattningsbara personer i momshänseende. Eftersom samfällighetsföreningen inte varit skattskyldig för moms har föreningen inte heller kunna dra av moms på inköp i sin verksamhet.

I början av 2022 uppmärksammade undertecknad som ordförande ett EU-domstolsbeslut.

Med anledning av flera avgöranden från EU-domstolen ska det tolkas som att den tidigare praxisen i Sverige strider mot EU-rätten. Detta innebär att samfällighetsföreningar enligt Skatteverkets bedömning numera, ska redovisa både ingående och utgående moms.

Ett år senare och en omfattande kommunikation med Skatteverket och registrering av 60 månaders momsredovisningar, så har vi 5,8 miljoner på kontot, m.a.o. vi har lyckas få tillbaka retroaktivt 5 års ingående moms på vår investering i Rovögersvägen, reducerat med utgående moms under samma period.

Den största del av beloppet kommer att användas att amortera ner våra lån till ca 18 miljoner kronor. (investering uppgick till 36 miljoner kronor).

Olof Degerfeldt,
Styrelseordförande