Rovögerns väg- och vattenföreningar

Välkommen till Rovögerns gemensamma hemsida för väg- och vattenföreningarna.

Nedan finns samlad information till fritidshusägare från VAKIN.

För mer information från respektive förening välj någon av länkarna här nedan.

Aktuellt

2024-01-08

Nu har det varit väldigt kallt en tid och det är lätt att vattnet fryser i stugorna och vi vill be er att åka ut och titta till era stugor lite extra så att allting är okej. Det är lätt att kylan trycker in i stugorna nu när temperaturen har gått upp till lite mer normala nivåer med frysta vattenmätare och vattenledningar som följd.

2017-11-19

INFORMATION TILL SAMTLIGA MARKÄGARE OCH TOMTÄGARE LÄNGS ROVÅGERNSVÄGEN

Styrelsen för Rovågerns Vattenförening fattade vid sitt möte den 19/11 2017 ett beslut om att inte bevilja några ytterligare medlemskap i vår förening. Detta beror på att vi inte kan leverera vatten i den utsträckning vi vill och anser att medlemmarna kan kräva. 

Vi undersöker möjligheterna om att i framtiden kunna bevilja eventuellt ytterligare medlemmar men för dagen så är det stopp.

Styrelsen

Aktuellt

2024-04-26

Föreningsstämma

Rovögerns Vägsamfällighet kallar
till föreningsstämma 2024-08-03.

2024-04-03

Vi i Rovögerns vägsamfällighet vill informera att vi har satt ner tonnaget efter Rovögersvägen inför vårförfallet from 8/4 tom 13/5.

Skyltar sitter tydligt vid infart på vägen och Trafikverket är meddelade.

//Styrelsen

Om en väg har nedsatt bärighet anges det med vägmärken om begränsat axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller begränsad bruttovikt. Om sådana vägmärken är uppsatta får transporten inte utföras på den vägsträckan, även om det finns en giltig transportdispens.

2024-04-26

Umeå Triathlon


Simningen Nydalasjön, löpning, cykel via Täfteå och Rovögersvägen ut mot havet, vändpunkt i Rovögern.