Rovögerns väg- och vattenföreningar

Välkommen till Rovögerns gemensamma hemsida för väg- och vattenföreningarna.

Nedan finns samlad information till fritidshusägare från VAKIN.

https://vakin.se/download/18.1f81e37016262b6a749847f/1522748671452/Information%20till%20fritidsboende.pdf

Nyhet - sortering av matavfall 2020

Från och med 1 mars 2020 ska alla hushåll i Umeå Kommun sortera ut sitt matavfall. Det innebär att även fritidshus kommer att få bruna tunnor till de gemensamma hämtplatserna. Om ni har en bom eller liknande till vägen så behöver ni se till att denna står öppen från och med vecka 15. Dessutom behöver varje hushåll/fritidshus påshållare och papperspåsar. För att underlätta för fritidshusen kommer Vakin att dela ut dessa i större fritidshusområden vid en bestämd tid och plats. Information kommer att läggas ut på vår hemsida: vakin.se/matavfall2020

Påsar kommer också att finnas att hämta på alla våra återvinningscentraler och på utvalda livsmedelsbutiker och servicepunkter som finns presenterade på vakin.se/matavfall2020

Folkfest - Umeå Triathlon, 2 juli 2022, kl.11.00.

Simning – Nydala
Cykel – Rovögern
Löpning - Nydala

Det finns två vändpunkter, ute i Rovögern för långa banan och tidigt in på vägen för den korta banan.

Tävlingsledningen uppmanar alla som tävlar att följa trafikregler och inte hindra trafik på något vis.

2 flaggvakter utplaceras vi vändpunkterna och 3 st ute vid Täfteåvägen, bl.a. för att göra bilister uppmärksamma cykeltävlingen.

För mer information från respektive förening välj någon av länkarna här nedan.

https://vatten.rovogern.com

Vattenföreningen Rovågern

Aktuellt

2017-11-19

INFORMATION TILL SAMTLIGA MARKÄGARE OCH TOMTÄGARE LÄNGS ROVÅGERNSVÄGEN

Styrelsen för Rovågerns Vattenförening fattade vid sitt möte den 19/11 2017 ett beslut om att inte bevilja några ytterligare medlemskap i vår förening. Detta beror på att vi inte kan leverera vatten i den utsträckning vi vill och anser att medlemmarna kan kräva.

Vi undersöker möjligheterna om att i framtiden kunna bevilja eventuellt ytterligare medlemmar men för dagen så är det stopp.

Styrelsen

http://vag.rovogern.com

Rovögerns Vägsamfällighet

Aktuellt

2022-05-02

Årsstämma 2022

Hålls den 30 Juli kl 16.00, Kvarkenfisk

Länk till stämmohandlingar nedan, Kallelse & Dagordning, Årsredovisning, Debiteringslängd

Läs mer...

2022-02-08

Intrångsersättning

Mer information på årsstämman.