Rovögerns väg- och vattenföreningar

Välkommen till Rovögerns gemensamma hemsida för väg- och vattenföreningarna.

Nedan finns samlad information till fritidshusägare från VAKIN.

https://vakin.se/download/18.1f81e37016262b6a749847f/1522748671452/Information%20till%20fritidsboende.pdf

Nyhet - sortering av matavfall 2020

Från och med 1 mars 2020 ska alla hushåll i Umeå Kommun sortera ut sitt matavfall. Det innebär att även fritidshus kommer att få bruna tunnor till de gemensamma hämtplatserna. Om ni har en bom eller liknande till vägen så behöver ni se till att denna står öppen från och med vecka 15. Dessutom behöver varje hushåll/fritidshus påshållare och papperspåsar. För att underlätta för fritidshusen kommer Vakin att dela ut dessa i större fritidshusområden vid en bestämd tid och plats. Information kommer att läggas ut på vår hemsida: vakin.se/matavfall2020

Påsar kommer också att finnas att hämta på alla våra återvinningscentraler och på utvalda livsmedelsbutiker och servicepunkter som finns presenterade på vakin.se/matavfall2020

För mer information från respektive förening välj någon av länkarna här nedan.

https://vatten.rovogern.com

Vattenföreningen Rovågern

Aktuellt

2021-10-13

Årsmötet

Hej medlemmar,
snart är det dags för årets föreningsmöte. Det kommer att hållas på Kvarkenfisk den 14/11 kl 14.00.

Mer information finns här.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

2017-11-19

INFORMATION TILL SAMTLIGA MARKÄGARE OCH TOMTÄGARE LÄNGS ROVÅGERNSVÄGEN

Styrelsen för Rovågerns Vattenförening fattade vid sitt möte den 19/11 2017 ett beslut om att inte bevilja några ytterligare medlemskap i vår förening. Detta beror på att vi inte kan leverera vatten i den utsträckning vi vill och anser att medlemmarna kan kräva.

Vi undersöker möjligheterna om att i framtiden kunna bevilja eventuellt ytterligare medlemmar men för dagen så är det stopp.

Styrelsen

http://vag.rovogern.com

Rovögerns Vägsamfällighet

Aktuellt

2021-10-28

Överklagan till Högsta Domstolen.

Svea Hovrätt Mark- och miljööverdomstolens avvisan av klagan över domvilla och avslag ansökan om resning har överklagats till Högsta Domstolen av Sören Nilsson, Rovågersvägen 33.

Högsta domstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Detta innebär att vi äntligen kan betala ut intrångsersättning till berörda i storleksordning 500 000 kr.

Intrångsersättning

Kan betalas ut då Högsta Domstolen inte tog upp ärendet till prövning.

Intrångsersättning tillhör fastigheten.

Utbetalning fördelas i relation till ägarandel.

Utbetalning sker genom en utbetalningsavi.

Målsättning att det ska vara klart 2021.

Förrättningen

2021-09-09

Höst aktiviteter

  • Röjning och kapning av träd på ett antal ställen i vägområdet

  • Farthinder plockas bort "Sergeanterna"

  • G57 Entreprenad i Gravmark slår båda slänterna

  • Svevia kommer att sätta ut plogkäppar samt montera upp stolpar med varning farthinder (som vi täcker över)

2021-08-03

Protokoll från årsmötet finns nu publicerade här .